MultiMove

Multimove voor kinderen biedt 3- tot 8-jarige kinderen een gevarieerd bewegingsprogramma aan, waarin de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt en een sporttak niet meteen herkenbaar is. Door kinderen in uitdagende bewegingssituaties te plaatsen waarbij ze ervaringen opdoen in de 12 bewegingsvaardigheden, wordt hun motorische ontwikkeling geprikkeld. Plezierbeleving staat hierbij centraal. Multimove onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling en kan de start betekenen van een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie.

 Onze lessen van de kleuters zijn gebaseerd op dit bewegingsprogramma. Onze lessen voor de kleuters zijn gefocust op het verwerven van deze vaardigheden, zodat de kleuters een brede basis meekrijgen voor  zowel gymnastiek als andere sporten.

Via volgende link kun je alle info over MULTIMOVE doornemen:

http://www.multimove.be/